Misija i vizija

Misija preduzeća STAPLA d.o.o je da u delokrugu svoje delatnosti osigura trajno i kvalitetno obavljanje iste, uz maksimalno poštovanje zaštite životne sredine i interesa zainteresovanih strana, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika proizvoda i usluga što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja organizacijom.

Naša vizija se zasniva na kontinualnoj proizvodnji i pružanju usluga razvojem i stalnim unapređivanjem sopstvenih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa, na principima zaštite životne sredine i osiguranja trajne edukacije svih zaposlenih. Buduće delovanje organizacije mora da počiva na povećanju zadovoljstva svih korisnika proizvoda i usluga, kontinualnim unapređivanjem tehnologije i upotrebljenih materijala, edukacije zaposlenih, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti, svrsishodnosti, zdravlju i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine.