Tag

ambalaža

dojpak 1 

Dojpak

Dojpak ambalaža se koristi za pakovanje prehrambenih proizvoda. Za njenu izradu se koriste različiti materijali, u zavisnosti od svojstava namirnice. Najčešće se...
Read More